PVEP đạt gần 3.200 tỷ đồng doanh thu trong tháng 1

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tập trung đầu tư cho khâu thượng nguồn với ngân sách đầu tư khoảng 25.700 tỷ đồng, riêng phần PVEP chiếm 80%. Tổng doanh thu của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí ( PVEP ) trong tháng 1/ 2024 đạt 3.171 tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch tháng và nộp ngân sách Nhà nước đạt 1.210 tỷ đồng, vượt 34% mục tiêu. Sản lượng khai thác dầu khí hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng đề ra với 0,3 triệu tấn dầu quy đổi, đạt 106% kế hoạch tháng. Sản lượng khí bán ra trong tháng 1 đạt 105 triệu m3, đạt 111% kế hoạch tháng.
PVEP cho biết công ty bắt đầu thực hiện nhiệm vụ năm 2024 trong bối cảnh tình hình thế giới được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, xung đột tại Ukraine, dải Gaza có thể còn kéo dài, nguy cơ xung đột tại khu vực Biển Đỏ.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/pvep-dat-gan-3200-ty-dong-doanh-thu-trong-thang-1-2024213141616951.htm

4 Likes