PVL anh em chú ý dòng tiền đã vào khủng. Tái khởi động dự án

,

Đồ thị PVL hiện rất đẹp. Đáy sau cao hơn đáy trước. Phiên qua và nay quá khỏe.
Trước mắt về mệnh.
Các anh chị Ptkt cho ý kiến

Nhìn đẹp đấy bạn

ai mua được giá 6.5-6.7 quá ngon

đã mất tiền ở con này. Hứa sẽ không tham gia lại

Ngã ở đâu thì làm lại ở đấy.

Rác

Giờ ko ai phân tích pvl nữa a?