PVL- Về Mệnh Em Nhé

múc mạnh nào anh em

Con đường về mệnh rộng thêmh thang

Vừa múc 800k cổ hy vọng T3 có ăn

Chà về mệnh :)), chặng đường này căng dữ. cơ bản doanh nghiệp này có gì đột biến hả chủ thớt, chứ TT đang định giá dưới mệnh là có lí do, sao lại kéo về mệnh dữ dậy ta

Múc, húc, xơi tái và ôm cổ đi ngủ chờ về mệnh

Xung phong

1 vote cho pvl

Múc, húc, xúc, xơi tái hết cho anh

1 Likes

Múc húc xúc thui. PVL dư địa tăng sắp tới

Về 10 được rồi. Về mệnh làm gì

Múc mạnh và ôm chặt

nay nổ vol ghê vậy

Mai lên hay xuống các anh?

A sẽ ôm về mệnh

em cũng ôm nó về mệnh, anh em ta cùng ôm chặt nhé

Múc thật mạnh và ôm thật chặt

1 Likes

Mai lại ce anh nhỉ

1 Likes

Pvl ce hết tháng

sang tuần lại ce tiếp đó anh em. múc húc xúc và ôm thật chặt

Múc, húc, xúc, xơi tái hết cho anh