PVL- Về Mệnh Em Nhé

Trong con sóng penny điên dại, cứ mở mắt ra là một mầu tím thủy chung, đẹp mắt, có rất nhiều cổ phiếu peny tăng hàng 5-10 lần chỉ trong một thời gian ngắn, ngắm thấy em bé nhi đồng PVL là một trong những penny bất động sản sở hữu nhiều tài sản giá rẻ, tiềm ẩn nhiều tiềm năng trong tương lai, ko có khuyến nghị mua hay bán mà chỉ có múc, húc, xúc, xơi tái và ôm thật chặt đợi em nó về đúng giá trị thật của nó

11 Likes

Múc, húc, xúc, xơi tái hết cho anh

2 Likes

Lên cho a Bàng :+1: :+1: :+1: :+1:

2 Likes

Múc

Mới leo thuyền 1.9 thành công, các anh ủn mông hộ e với :joy:

1 Likes

Múc thật mạnh và ôm thật chặt :call_me_hand:

2 Likes

Múc, húc, xúc, xơi tái hết cho anh

1 Likes

PVL Lái đánh kiểu ăn link hơi buồn.

Làm gì có lái nào ăn line bạn, doanh nghiệp tốt dần lên thì sẽ tăng giá thôi, nghĩ đến lái chi cho mệt

Múc

Lên

Xung phong

múc ce kinh quá

Lên mạnh nào

Múc thật mạnh và ôm thật chặt

Múc, húc, xúc, xơi tái hết cho anh

Xung phong

Lên, nhè giá đỏ mà xúc sạch

PVL hình như kết quả kinh doanh tốt đó các bác!

1 Likes

Múc mạnh vào