PVP bị phạt thuế hơn 250 triệu đồng

Ngày 04/04/2024, Cục Thuế TPHCM ra quyết định xử phạt hành chính đối với CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương ( HOSE : PVP ).

Theo đó, PVP bị phạt tiền 252.5 triệu đồng do khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Về tình hình kinh doanh, Công ty có doanh thu quý 1/2024 ở mức 373.2 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Song, lãi sau thuế đi lùi 2% về còn 46 tỷ đồng.

Tổng tài sản tại ngày 31/03/2024 của Công ty gần 2,660 tỷ đồng, thu hẹp 2% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 882 tỷ đồng, giảm 10%.

HĐQT Công ty gần đây đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024. Theo đó, PVP dự kiến phát hành gần 9.43 triệu cp, tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).

Dự kiến thực hiện trong quý 2/2024 và nếu thành công, vốn điều lệ Công ty tăng từ 942.7 tỷ đồng lên hơn 1,037 tỷ đồng.

Kha Nguyễn

FILI

https://vietstock.vn/2024/05/pvp-bi-phat-thue-hon-250-trieu-dong-737-1189818.htm