PVS - Kỳ vọng tăng trưởng từ mảng kinh doanh mới

I. Kết quả kinh doanh của PVS

Trong Q4/2022, doanh thu thuần của PVS đạt 5,331 tỷ VND (+17% YoY), và LNST đạt 326 tỷ VND (+218% YoY) là mức cao nhất trong 15 quý kể từ quý 1/2019. KQKD quý 4 của PVS tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ chủ yếu đến từ (1) Khối lượng việc làm mảng M&C được cải thiện với doanh thu đạt 3,405 tỷ VND (+27% YoY); (2) lợi nhuận từ các công ty LDLK đạt 134 tỷ VND (cùng kỳ lỗ 92 tỷ VND), và (3) lợi nhuận khác tăng 38 tỷ nhờ hoàn nhập bảo hành dự án.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu hợp nhất của PVS đạt 16,419 tỷ VND (+15% YoY), và LNST đạt 834 tỷ VND (+11% YoY), lần lượt hoàn thành 164% kế hoạch về doanh thu, và 171% kế hoạch về lợi nhuận cả năm.

II. Luận điểm đầu tư

1. Mảng M&C – Triển vọng khả quan từ các dự án mới

Triển vọng việc làm mảng M&C được kỳ vọng sẽ khả quan hơn trong năm 2023:

- Tiếp tục thực hiện nốt các dự án nước ngoài đã ký kết từ năm ngoái như Gallaf giai đoạn 3 (Qatar, 380 triệu USD), Hải Long (Đài Loan, 68 triệu USD) hay SHWE (Myanmar, 200 triệu USD).

- Đóng góp từ các dự án trong nước như dự án mỏ khí Sư Tử Trắng – Giai đoạn 2.

Bên cạnh đó, tiến độ thực hiện các hợp đồng M&C cho các dự án điện gió ngoài khơi ở nước ngoài và dự án Kho cảng LNG Thị Vải cũng cho thấy những tín hiệu khả quan, và được kỳ vọng sẽ đóng góp thêm vào nguồn công việc của PVS trong thời gian tới. BSC dự báo tổng giá trị hợp đồng M&C thực hiện của PVS có thể đạt trên 500 triệu USD trong năm 2023.

Triển vọng mảng M&C trong những năm tiếp theo của PVS khả quan nhờ lượng back-log khổng lồ từ các dự án dầu khí lớn:

- Từ Luật Dầu khí sửa đổi, kỳ vọng tiến độ của những dự án khai thác dầu khí như Cá Voi Xanh, hay các dự án LNG như kho chứa LNG Thị Vải giai đoạn 2, kho cảng LNG Sơn Mỹ sẽ được cải thiện, và bắt đầu đóng góp vào nguồn công việc của PVS kể từ năm 2024.

- Dự án Lô B sau một thời gian bị đình trệ cũng đã có những bước tiến triển, với việc thỏa thuận khung cấp khí cho dự án nhà máy điện Ô Môn II được ký kết gần đây, kỳ vọng dự án đường ống Lô B – Ô Môn với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD sẽ cung cấp lượng backlog khổng lồ đối với các nhà thầu nội địa như PVS trong thời gian tới.

2. Mảng FPSO/FSO – Đóng góp lợi nhuận ổn định hàng năm

Trong năm 2022, lợi nhuận từ các FSO/FPSO của PVS đạt 630 tỷ VND (+24% YoY) nhờ giá hợp đồng thuê ngày cải thiện khá tốt từ FPSO Ruby II, hay FSO Sao Vàng – Đại Nguyệt. Ngoại trừ năm 2020 liên doanh Rồng Đôi MV12 gặp sự cố kỹ thuật khiến PVS phải tiến hành trích lập dự phòng, các liên doanh tàu kho nổi của PVS đóng góp khoảng 40% - 50% vào LNTT của công ty.

Với việc các liên doanh đều đang thực hiện hợp đồng kéo dài tới hết năm 2023 – 2024, mảng FSO/FPSO được kỳ vọng sẽ đóng góp trên 500 tỷ VND vào lợi nhuận của PVS năm 2023

3. Cơ hội khi chuyển dịch sang mảng điện gió ngoài khơi

Có lợi thế để tham gia mảng năng lượng tái tạo:

  • PVS đang dần chuyển dịch lĩnh vực kinh doanh sang mảng điện gió ngoài khơi dựa vào lợi thế về cơ sở vật chất cũng như sự hỗ trợ từ chính phủ. Sở hữu hệ thống bãi cảng trải dài cả nước như cảng PTSC Đình Vũ, cảng Nghi Sơn, cảng Hòn La, cảng Sơn Trà, cảng Dung Quất, cảng Phú Mỹ hay đặc biệt là cảng Sao Mai – Bến Đình, là lợi thế lớn của PVS.

- Trong giai đoạn 2021-2022, PVS đã thực hiện nhiều gói thầu liên quan đến khảo sát địa chấn, đo gió, lắp đặt turbines gió, vận chuyển lắp đặt cáp ngầm ở các dự án như Thăng Long, La Gàn, Hải Long … để hoàn thiện năng lực của mình. Bên cạnh đó, công ty đã ký MOU với nhiều đối tác để hợp tác phát triển các dự án trong và ngoài nước như Orsted, Semcorp, RENOVA. Tính đến thời điểm hiện tại, PVS đã bắt đầu tham gia sâu hơn vào lĩnh vực EPC điện gió với gói thầu 2 trạm biến áp ngoài khơi của dự án Hải Long (giá trị 50 triệu USD) hay gần nhất là gói thầu xây dựng 32 chân đế cho dự án điện gió ngoài khơi của Orsted Taiwan Limited (giá trị 300 triệu USD). Các dự án này được ghi nhận trong giai đoạn 2023-2024.

Điện gió được định hướng chiếm tỷ trọng lớn trong Quy hoạch điện 8:

  • Với các dự án quốc tế, PVS nhiều khả năng tham gia với tư cách nhà thầu. Với các dự án trong nước, PVS vừa có thể trở thành nhà đầu tư và cũng là nhà thầu. Về triển vọng các dự án trong nước, tỷ trọng điện gió (trên bờ, gần bờ và ngoài khơi) theo quy hoạch điện 8 sẽ chiếm 26% trong cơ cấu công suất cũng như 28% sản lượng mục tiêu đến năm 2050. Chính vì thế, đây là ngành rất tiềm năng và PVS có thể tận dụng để tạo dòng tiền ổn định từ chính các dự án đầu tư bên cạnh dòng tiền từ mảng FSO, FPSO.

III. Khuyến nghị: Chờ mua

Hiện tại cổ phiếu chưa có điểm mua và đang trong giai đoạn điều chỉnh, có thể đang hình thành phần tay cầm trong mẫu hình Cốc tay cầm.

Mở tài khoản chứng khoán:
Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487

Chưa thấy cái cốc nào mà có nến thòi lòi ra khỏi lòng cốc thế kia

1 Likes

:smiley: :smiley: :smiley:

Mở tài khoản chứng khoán:
Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487

1 Likes

Giá dầu giảm mạnh mấy con ảo lòi dòng P lại đi viện thôi

Càng sợ nó càng tăng mạnh.

Mở tài khoản chứng khoán:
Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487

Tự tin làm tí độ nhá

OK bro

Mở tài khoản chứng khoán:
Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487

Bổ sung cho Bro

Có 10k tỷ tiền gửi ls 7 - 9% nhé

Ngon quá bro

Mở tài khoản chứng khoán:
Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487

Đấy là chưa cộng của 2022 vào hơn 800 tỏi nữa bạn, dự 2023 chia cổ tức tiền mặt kinh điển

Ngon quá bro

Mở tài khoản chứng khoán:
Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487