PVS: Trên đà hồi phục - Cập nhật

PVS: Trên đà hồi phục - Cập nhật

  • Chúng tôi nâng giá mục tiêu dành cho Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) lên thêm 1% nhưng nâng khuyến nghị từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG lên KHẢ QUAN khi giá cổ phiếu của công ty đã giảm 22% trong 3 tháng qua. Chúng tôi lạc quan về đà phục hồi của PVS từ năm 2022 và các cơ hội việc làm từ dự án Lô B và các dự án LNG/điện gió ngoài khơi. Theo quan điểm của chúng tôi, định giá của PVS là hấp dẫn với PEG là 0,5.

  • Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi được hỗ trợ bởi việc cập nhật mô hình định giá sang giữa năm 2023. Trong khi đó, chúng tôi duy trì dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2022-2026 gần như không đổi.

  • Chúng tôi dự báo tăng trưởng EPS cốt lõi năm 2022 là 9,4% YoY khi có nhiều việc làm hơn cho mảng M&C sẽ bù đắp cho giá thuê ngày của FPSO Ruby II.

  • Chúng tôi kỳ vọng tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS cốt lõi 2021-2026 là 19,7%, được hỗ trợ bởi lượng M&C tồn đọng dự kiến là 3,2 tỷ USD vào cuối năm 2022 và các dự án FSO ổn định. Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ sẽ bắt đầu vào năm 2023 với sự đóng góp từ các dự án khí đốt khổng lồ, bao gồm Lô B và Cá Voi Xanh.

  • Chúng tôi kỳ vọng mức cổ tức tiền mặt năm 2022-2026 là 1.000 đồng/cổ phiếu do năng lực tài chính mạnh của PVS.

  • Yếu tố hỗ trợ: Dự án Lô B khởi công nhanh hơn dự kiến; chốt giá thuê ngày dài hạn cho FPSO Ruby II và Lam Sơn.

  • Rủi ro: Giá dầu thô giảm có thể làm anh hưởng đến tâm lý giá cổ phiếu.
    Tổng hợp

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813
ID người tư vấn: 6626- Trần Đình Quân