PVT hưởng lợi nhờ cước vận tải tăng

1.Tổng quan về doanh nghiệp

- PVTrans là công ty con của PVN (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) và được thành lập năm 2002. PVT hiện có đội tàu chở dầu lớn nhất Việt Nam (17 tàu và 1 tàu FSO), phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu thụ tiêu thụ dầu khí của Việt Nam. Với việc đầu tư mạnh mẽ vào sản xuất dầu và nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm dầu (xăng, LPG, diesel…) trong nước ngày càng tăng, PVT đã có mức tăng trưởng doanh thu ổn định 7%/năm trong 5 năm qua, đồng thời tiếp tục mở rộng đội tàu và công suất phục vụ trước nhu cầu ngày càng tăng của quốc gia.

-Cơ cấu cổ đông:

-Mô hình kinh doanh:

PVT đang kinh doanh ở 3 mảng chính: Vận tải (chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất); Quản lý vận kho nổi(FSO/FPSO); Thương mại (LPG) và Khác (Dịch vụ kỹ thuật dầu khí, hàng hải và logistic)

1.Kết quả kinh doanh 2023 và kế hoạch 2024

- Cả năm 2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của PVT đạt 9.487 tỷ đồng (tăng 4,9% so với năm trước) và 1.239 tỷ đồng (tăng 7,2%). Trong đó, mảng vận tải tăng trưởng tích cực hơn cả với doanh thu trong quý IV tăng trưởng 20% so với cùng kỳ.

- Quý 1/2024 doanh thu thuần đạt khoảng 2.536 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nhờ tiết giảm giá vốn, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp này đã tăng tới 61%, lên gần 526 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 306 tỷ đồng, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả của quý 1/2024, doanh nghiệp này đã hoàn thành gần 29% kế hoạch doanh thu40,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm nay .

-Kế hoạch 2024 (theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024)

+Doanh thu kế hoạch là 8.800 tỷ đồng, chỉ tương đương 86,8% doanh thu thực hiện năm 2023, LNST kế hoạch là 760 tỷ đồng, tương đương 62% LNST thực hiện năm 2023.

+Về kế hoạch đầu tư, PVTrans dự kiến đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng. Trong đó vốn đầu tư cho tàu dự kiến là 3.102 tỷ và góp vốn vào các đơn vị thành viên là khoảng hơn 260 tỷ. Các dự án tàu bao gồm (i) dự án chuyển tiếp (1 tàu VLGC hoặc 1 tàu Aframax hoặc 2 tàu MR; 1 tàu dầu hóa chất hoặc 1 tàu hàng rời); (ii) dự án khởi công mới (2 tàu MR hoặc 1 tàu Aframax).

+Về nguồn vốn và chi phí đầu tư, kế hoạch nguồn vốn đầu tư bao gồm 3.364 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và phần còn lại đi vay và các nguồn khác. Các dự án đầu tư tài chính gồm (i) dự án chuyển tiếp – tổng giá trị 181 tỷ đồng (góp vốn bổ sung Công ty PVT Logistics, Công ty HH Thăng Long, Công ty CP vận tải Đông Dương); (ii) dự án mới – tổng giá trị 81 tỷ đồng – góp vốn bổ sung Công ty PVT Logistics

-Chia cổ tức 2023 theo tỷ lệ 3% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

2. Luận điểm nổi bật

-Trong giai đoạn 2022-2023, PVT đã tích cực mua thêm 10 tàu (9 tàu chở dầu/hóa chất và 1 tàu LPG, với tổng tải trọng lần lượt là 254 DWT và 55k DWT) qua đó góp phần đánh dấu năm 2023 là năm kỷ lục mua tàu mới

-Theo BIMCO, hiệp hội vận tải tàu biển quốc tế lớn nhất thế giới (đại diện cho 62% tổng năng lực vận tải biển) nhu cầu vận tải dầu thô được dự báo sẽ tăng 7% và 2.5% năm 2024-2025 trong khi nguồn cung chỉ có khả năng tăng nhẹ lần lượt 0.6% và 1.1% tương ứng

-Gia tăng căng thẳng địa chính trị chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Mở tài khoản chứng khoán:

Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%

Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày

Có hàng T0

Điện thoại ở Avatar