PVT triển vọng sắp tới

Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí là doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực vận chuyển hàng lỏng với hơn 51% cổ phần thuộc PVN. Trong năm 2022, kỳ vọng các mảng kinh doanh sẽ đi vào hoạt động bình thường và mảng vận tải khí sẽ đóng vai trò trọng tâm trong doanh thu tương lai. Bên cạnh đó, việc thanh lý tàu PVT Athena sẽ mang lại khoản lợi nhuận đột biến trong năm nay.

Hưởng lợi nhiều nhất từ nhu cầu phục hồi nhanh sau đại dịch là các tàu chở hàng rời, container khi nguồn cung tàu bị thiếu hụt. Điều này đã kéo giá cước vận tải tăng mạnh trở lại. Giá cước vận tải biển liên tục tăng nóng kể từ cuối năm 2020. Số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 cho thấy, khối lượng hàng hóa luân chuyển bằng đường biển đạt 108,095 T.Km, tăng 27.3% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh hưởng từ đại dịch khiến doanh thu PVT chưa thể trở lại mức trước năm 2020. Tuy nhiên, với việc nền kinh tế trở lại bình thường, cùng với đó các nhà máy lọc dầu đi vào hoạt động bình thường sẽ giúp sản lượng vận chuyển phục hồi.

Doanh thu và lợi nhuận ròng Quý 1/2022 tăng lần lượt 17.8% và 11.7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế được đóng góp đến từ việc chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thấp hơn so với cùng kỳ. Thêm vào đó, PVT cũng đã ghi nhận doanh thu từ các tàu đầu tư mới trong năm 2021.

Dự kiến năm 2022, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ (NPATMI) của PVT sẽ tăng khoảng 26.6% so với cùng kỳ. Điều này được đóng góp bởi lợi nhuận đột biến đến từ thanh lý tàu PVT Athena cũng như sự hồi phục từ mảng vận tải.


Growth Investing
Khuyến nghị: Mua giá 20.6 ngày 4/8/2022
Trạng thái: Nắm giữ

Screenshot 2022-02-18 084804