QTP Có ai đầu tư em nó

Thị trường giảm 40 điểm thì em nó tăng, thị trường tăng 20 điểm thì em nó đứng yên. Quý 1 năm 2020 lỗ. Quý 1 năm 2021 lãi 118 tỷ. Năm 2020 lãi 1.340 tỷ. Theo quy định thì công ty phải chi trả cổ tức 2900 đồng. Không biết hội đồng quản trị có đề xuất chia cổ tức 2900 đồng bằng tiền mặt ko nữa.

1 Likes

Quy định về chia cổ tức như thế nào cụ nhỉ?

Đầu tư Cổ phiếu – Phân tích chứng khoán Online Cập nhật cổ phiếu QTP – Kỳ vọng trả cổ tức cao trong thời gian tới Phan Nhật Cường Phan Nhật Cường 3 tuần trước Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu QTP với giá mục tiêu 20.000 đồng/cp (+38% so với giá ngày 31/03/2021) với các điểm nhấn như sau: Giãn khấu hao, ghi nhận doanh thu chênh lệch tỷ giá làm hết lỗ lũy kế và tăng khả năng trả cổ tức ở mức cao lên tới 15% - 20% trong các năm tới. Trả hết nợ vay trong vòng 02 năm tới sẽ giúp QTP tiết kiệm chi phí tài chính và có dòng tiền dồi dào để trả cổ tức. Kỳ vọng trả cổ tức cao trong thời gian tới Đồ thị cổ phiếu QTP phiên giao dịch ngày 02/04/2021. Nguồn: AmiBroker Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu QTP với giá mục tiêu 20.000 đồng/cp (+38% so với giá ngày 31/03/2021) với các điểm nhấn như sau: Giãn khấu hao, ghi nhận doanh thu chênh lệch tỷ giá làm hết lỗ lũy kế và tăng khả năng trả cổ tức ở mức cao lên tới 15% – 20% trong các năm tới. Trả hết nợ vay trong vòng 02 năm tới sẽ giúp QTP tiết kiệm chi phí tài chính và có dòng tiền dồi dào để trả cổ tức. Mặc dù La Nina và hiện tượng thừa cung do điện mặt trời sẽ khiến cho QTP sẽ được huy động thấp. Nhưng với việc giãn khấu hao cùng việc sắp hết nợ khiến cho dòng tiền và lợi nhuận của QTP sẽ được cải thiện nhiều đem đến cho QTP khả năng trả cổ tức cao, lên tới 15 – 20% ngay trong năm 2021 – 2022. Chúng tôi dự phóng doanh thu năm 2021 của QTP đạt 8.470 tỷ đồng (-1,7% yoy – chưa tính tới việc điều chỉnh doanh thu năm 2021 do chênh lêch tỷ giá). LNST đạt 602 tỷ đồng (-21% so với LNST năm 2020 loại trừ khoản lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá), tương ứng EPS đạt 1.338 đồng/cp. Mặc dù giá than tăng gấp rưỡi so với trung bình năm 2020, nhưng được chuyển vào giá bán hợp đồng nên QTP cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Với mức lợi tức có thể đạt được mức cao so với giá hiện tại (>10%), chúng tôi khuyến nghị MUA với QTP với giá mục tiêu 20.000 đồng/cổ phiếu (+38% so với giá ngày 31/03/2021) theo phương pháp chiết khấu dòng cổ tức. Nguồn: VCBS Chuyên mục: Phân tích cơ bản Thẻ: QTP Đầu tư Cổ phiếu – Phân tích chứng khoán Online Được hỗ trợ bởi WordPress Trở lại đầu trang