Quả bóng Tennis

Sự khác nhau giữa quả bóng tennis và quả trứng gà.

Khi rơi xuống đất, trứng vỡ và ngược lại quả bóng tennis bật trở lại.

Vậy nếu ném mạnh xuống đất nó sẽ thế nào ạ!
image

2 Likes