Quá sớm để nói về thưởng Tết

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã gửi công văn đề nghị các địa phương, đơn vị, khu công nghiệp gửi báo cáo về việc thực hiện chế độ tiền lương năm 2023 và tiền thưởng Tết năm 2024 cho người lao động tại các doanh nghiệp. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng khó để đưa ra dự báo về mức thưởng Tết năm 2024 và nhiều khả năng vẫn phải chờ báo cáo tổng hợp từ địa phương, sau đó Bộ LĐTBXH mới đưa ra thông tin cụ thể.
Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
Các doanh nghiệp sẽ nỗ lực để có thưởng Tết cho người lao động, tuy nhiên, cũng không loại trừ việc có những DN quá khó khăn, không đủ tiền để trả lương chứ nói gì đến thưởng Tết cho công nhân, người lao động.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/qua-som-de-noi-ve-thuong-tet-188231119124306611.chn