Quan điểm Vĩ mô: Đầu tư công có thể tăng tốc trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chững lại

, ,

Quan điểm Vĩ mô: Đầu tư công có thể tăng tốc trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chững lại
Mở tài khoản chứng khoán miễn phí, đăng ký ngay: Đăng ký mở tài khoản chứng khoán trực tuyến tại Chứng khoán Vietcap (Vietcap)

Giải ngân vốn đầu tư công trong 4 tháng đầu năm 2023 (4T 2023) cải thiện nhưng vẫn chậm hơn so với kế hoạch năm.

  • Theo Bộ Tài chính, giải ngân cho đầu tư và phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) tăng 15,6% YoY, đạt 110,3 nghìn tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm 2023, mức giải ngân 4 tháng cao nhất so với cùng kỳ. Tuy nhiên, con số này chỉ mới hoàn thành 15,2% kế hoạch năm (kế hoạc Quốc hội thông qua), thấp hơn tỷ lệ giải ngân 18,2% trong cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ giải ngân chậm hơn so với kế hoạch do một số nguyên nhân, trong đó gồm 1) Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tăng mạnh 38% so với kế hoạch năm 2022; 2) trong những tháng đầu năm, các bộ ngành và chính quyền địa phương tập trung vào việc giao chi tiết kế hoạch vốn, hoàn thiện thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà thầu; 3) nhà đầu tư nhân chưa hoàn thành thủ tục đầu tư; và 4) tiến độ chậm liên quan đến thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, v.v.

Thủ tướng Chính phủ liên tục yêu cầu các bộ ngành/chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

  • Công điện 123/CĐ-TTg ngày 10/03/2023 yêu cầu các bộ ngành, cơ quan Chính phủ khẩn trương bố trí vốn, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt đầu tư;

  • Quyết định 235/QĐ-TTg ngày 14/03/2023 thành lập 5 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công;

  • Chỉ thị 8/CT-TTg ngày 23/03/2023 về những nhiệm vụ, giải pháp trọng yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công; Và

  • Quyết định 435/QĐ-TTg ngày 24/04/2023 phân công các thành viên Chính phủ chủ trì đôn đốc làm việc với địa phương.

Đầu tư công của Việt Nam tăng mạnh trong 3 năm tới

  • Dữ liệu cho thấy đầu tư công tăng mạnh trong các giai đoạn khó khăn như khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008/2009, bong bóng bất động sản năm 2012, giá dầu thế giới giảm và chính sách thắt chặt tiền tệ của Mỹ năm 2015 và dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020.

  • Chúng tôi kỳ vọng chi tiêu tài khóa gia tăng sẽ là động lực tăng trưởng chính cho nền kinh tế Việt Nam trong ngắn hạn. Việt Nam cần đẩy mạnh đầu tư công, bên cạnh chính sách tiền tệ và các biện pháp khác, để hạn chế tác động tiêu cực của tình hình kinh tế toàn cầu chững lại. Chúng tôi tin rằng những nỗ lực gần đây của Chính phủ có thể giúp đẩy nhanh tốc độ giải ngân.

  • Vào tháng 7/2021, Quốc hội đã thông qua kế hoạch đầu tư công trong trung hạn 2.870 nghìn tỷ đồng cho giai đoạn 2021 – 2025 (+40% so với mức giải ngân công trong giai đoạn 2016-2020). Ngoài ra, tháng 1/2022, Quốc hội đã thông qua gói hỗ trợ gần 350 nghìn tỷ đồng, dự kiến giải ngân vào năm 2022 và 2023 (tuy nhiên, gói hỗ trợ này mới được giải ngân dưới 25% tính đến tháng 1/2023). Như vậy, tổng ngân sách đầu tư công trong giai đoạn 2021-2025 sẽ lên đến gần 3.220 nghìn tỷ đồng (+56% so với giai đoạn 2016-2020) và tổng ngân sách cho giai đoạn 2023-2025 ước tính sẽ có thể lên đến gần 2.170 nghìn tỷ đồng (+34% so với giai đoạn 2020-2022).