Quảng Nam cách chức một giám đốc, ba phó giám đốc sở

Bốn người này đã bị cách chức và bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật vì vi phạm quy định trong công tác phòng chống dịch Covid - 19 và tiếp nhận công dân về nước phòng, chống dịch; vi phạm quản lý, sử dụng đất đối với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế ( AIC ) thực hiện. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam cho biết Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định cách chức ông Lê Ngọc Tường, Giám đốc Sở Ngoại vụ, ông Thân Đức Sửu, Phó giám đốc Sở Tài chính và ông Nguyễn Văn Văn, Phó giám đốc Sở Y tế.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/quang-nam-cach-chuc-mot-giam-doc-ba-pho-giam-doc-so-20242375043313.htm

8 Likes