Quảng Nam lập tổ công tác liên ngành kiểm tra hoạt động "tín dụng đen"

Tổ công tác liên ngành được thành lập để kiểm tra các công ty tài chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, các điểm giới thiệu dịch vụ của công ty tài chính, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, công ty luật và các cơ sở kinh doanh khác có điều kiện liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Nhiệm vụ của tổ công tác là tập trung kiểm tra các thủ tục hồ sơ pháp lý, việc chấp hành quy định về đăng ký kinh doanh theo thủ tục hành chính nhằm phát hiện giấy tờ, sổ sách ghi chép vay tiền, các tài sản thế chấp có nghi vấn. Nếu có dấu hiệu vi phạm thì tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.
Tổ công tác này cũng có thành viên trong tổ là đại diện lãnh đạo hoặc cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Tài chính, Cục Quản lý thị trường, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Nam; đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh.

Thông tin chi tiết: https://congthuong.vn/quang-nam-lap-to-cong-tac-lien-nganh-kiem-tra-hoat-dong-tin-dung-den-286953.html