Quảng Ngãi: Ngành công nghiệp dẫn dắt tăng trưởng

,

Năm 2023, ngành công nghiệp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, là động lực dẫn dắt tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách của tỉnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2023 ước đạt 103%, tăng 3% so với năm 2022, với hai sản phẩm chủ lực của tỉnh là sản phẩm lọc hóa dầu và thép. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 132,611 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm 2022, vượt 19,9% kế hoạch năm. Các ngành công nghiệp khác cũng có chiều hướng khôi phục với tốc độ nhanh hơn hồi đầu năm 2023, như ngành may mặc, sợi vải và hoạt động công nghiệp chế biến dăm gỗ, sản xuất bàn ghế, giày da tại các DN trong KCN cũng có những khởi sắc. Sở KH & ĐT đã xây dựng các phương án tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2024 trình UBND tỉnh xem xét.