Quảng Ngãi thu hồi hàng chục dự án đầu tư chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Ngãi đã thu hồi hàng chục dự án đầu tư do thực hiện không đúng cam kết, chậm tiến độ.

Từ năm 2020 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã thu hồi 80 dự án đầu tư ngoài ngân sách không đúng tiến độ như cam kết. Riêng tại Khu Kinh tế Dung Quất có 5 dự án tổng vốn đầu tư gần 6.000 tỉ đồng bị thu hồi và 1 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vốn đăng ký 3,6 triệu USD.

Một dự án bỏ hoang lãng phí đất đai

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, xem xét thu hồi các dự án chậm tiến độ, kéo dài, thực hiện không đúng cam kết. Tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập tổ kiểm tra liên ngành do Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh làm tổ trưởng, rà soát tất cả các dự án đầu tư không đúng tiến độ, chậm triển khai thực hiện để xem xét, xử lý.

Dự án Khu Du lịch ở huyện Bình Sơn bỏ hoang nhiều năm nay gây lãng phí tài nguyên đất

Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi cho biết: “Trong các dự án chậm tiến độ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục theo dõi và giám sát hỗ trợ tiến độ đầu tư. Liên quan đến vướng mắc về công tác thỏa thuận đền bù, cần có sự can thiệp trong vấn đề giao đất của cơ quan hành chính nhà nước, các thủ tục khác thì tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ, gia hạn cho nhà đầu tư để họ hoàn thành dự án. Đối với dự án mà quyết tâm của họ không có hoặc chưa triển khai thì sẽ rà soát lại theo quy định của Luật Đầu tư để chấm dứt chủ trương đầu tư”.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Link gốc

https://vov.vn/kinh-te/quang-ngai-thu-hoi-hang-chuc-du-an-dau-tu-cham-tien-do-post1095550.vov