Quảng Ninh dự kiến GRDP năm 2023 ước đạt trên 11%

Tỉnh Quảng Ninh dự kiến hoàn thành vượt mức 12/ 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 và GRDP năm 2023 đạt 11,02%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 55.632 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó thu nội địa đạt 39.632 tỷ đồng, tăng 7%. Tỉnh đã hoàn thành trước 3 năm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và triển khai áp dụng quy định chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh. Công tác giáo dục, đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 90,22%. Quảng Ninh cũng hoàn thành việc xóa nhà ở tạm, nhà dột nát cho người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, cận nghèo trên địa bàn và đang tích cực triển khai việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Thông tin chi tiết: https://bnews.vn/quang-ninh-du-kien-grdp-nam-2023-uoc-dat-tren-11/315669.html