Quỹ DCVFMVN Diamond ETF sẽ đảo danh mục ra sao trong quý 1/2024?

, , , , ,

SSI Research ước tính quỹ DCVFMVN Diamond ETF sẽ bán 48.5 triệu cp MWG khỏi danh mục, trong khi mua vào khoảng 450,000 cp BMP. Ngoài ra, một số cổ phiếu ước tính được quỹ mua vào đáng kể như: VRE (15 triệu cp), HDB (13 triệu cp) và GMD (9 triệu cp).

HOSE sẽ chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ quý 1/2024 vào ngày 15/04/2024. Các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 06/05/2024 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 03/05/2024.

Với số liệu cập nhật ngày 29/03/2024, SSI Research giữ nguyên dự báo thay đổi chỉ số VNDiamond như trong báo cáo gần nhất, cụ thể BMP có thể được thêm vào chỉ số, thay thế cho MWG.

Các chuyên viên phân tích tại SSI lưu ý rằng trong thời gian gần đây tổng tài sản của quỹ DCVFMVN Diamond ETF đã có biến động đáng kể và giảm về mức 16,058 tỷ đồng tại ngày 29/3/2024, với giá trị rút vốn khoảng 4,243 tỷ đồng kể từ đầu năm.

Theo đó, ba quỹ ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu bao gồm DCVFMVN DIAMOND, MAFM VNDIAMOND và BVFVN DIAMOND có tổng giá trị tài sản ròng khoảng 16,512 tỷ đồng.

Riêng đối với quỹ DCVFMVN Diamond ETF, SSI Research ước tính quỹ sẽ bán 48.5 triệu cổ phiếu MWG khỏi danh mục, trong khi mua vào khoảng 450,000 cổ phiếu BMP. Ngoài ra, một số cổ phiếu ước tính được quỹ mua vào đáng kể như: VRE (15 triệu cp), HDB (13 triệu cp) và GMD (9 triệu cp).

​Vũ Hạo

FILI

https://vietstock.vn/2024/04/quy-dcvfmvn-diamond-etf-se-dao-danh-muc-ra-sao-trong-quy-12024-3358-1173202.htm