Quy định và thủ tục mới nhất về chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư

Để chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư, hộ gia đình và cá nhân cần được phép của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất. Việc chuyển đất phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất được thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất. Không bắt buộc chuyển mục đích sử dụng cả thửa đất. Hộ gia đình, cá nhân cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ, gồm các giấy tờ như đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu số 01 và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( sổ hồng, sổ đỏ đã cấp ). 4 bước để chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư gồm: chuẩn bị đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu số 01. - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( sổ hồng, sổ đỏ đã cấp ).

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/quy-dinh-va-thu-tuc-moi-nhat-ve-chuyen-dat-nong-nghiep-sang-dat-tho-cu-188231120090030264.chn