Quy định về ĐÌNH CHỈ GIAO DỊCH

Hiện nay tôi có giữ một CP đang bị ra quyết định đình chỉ giao dịch nhưng do em giao dịch diện kiểm soát (ngày thứ 6) do vậy tính từ ngày nhận quyết định đến ngày DỪNG giao dịch chỉ còn 2 phiên nữa. Câu hỏi của tôi là có quy định số ngày hay số giao dịch tối thiểu cho các quyết định này không vì Công ty thì không tin tức gì, quá khó cho các nhà đầu tư quyết định bây giờ…nó lại dính đến cơm áo gạo tiền nên kính nhờ anh em biết về luật cho ý kiến, Xin trân thành cám ơn anh em