Quỹ ETF quy mô lớn nhất TTCK Việt Nam bán ròng 500 tỷ đồng cổ phiếu trong hơn một tuần

Quỹ ngoại Fubon FTSE Vietnam ETF đã rút ròng hơn 20 triệu USD cổ phiếu Việt Nam trong vòng một tuần qua, tương ứng với 500 tỷ đồng cổ phiếu bị bán ròng. Quy mô quỹ ETF này đạt 25,6 tỷ Đài Tệ ( khoảng 806 triệu USD ), tiếp tục là quỹ ETF có quy mô lớn nhất trên TTCK Việt Nam. Diễn biến rút ròng trở lại của quỹ ngoại đồng pha với động thái của nhà đầu tư ngoại nói chung trên TTCK Việt Nam. Việc khối ngoại bán ra cổ phiếu có thể đến từ những lo ngại về kết quả kinh doanh bị ảnh hưởng bởi khó khăn của nền kinh tế chung, định giá thị trường đã tăng đáng kể, đồng thời còn có thể đến từ yếu tố những cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam không phù hợp "khẩu vị" khối ngoại.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/quy-etf-quy-mo-lon-nhat-ttck-viet-nam-ban-rong-500-ty-dong-co-phieu-trong-hon-mot-tuan-188231119214655184.chn