Quỹ ngoại: "Đây là thời điểm tốt nhất để đầu tư vào chứng khoán Việt Nam"

Quỹ Lumen Vietnam Fund ( LVF ) đã tăng hiệu suất đầu tư từ đầu năm lên 16,6% từ đầu năm, với Top 10 cổ phiếu trong danh mục gồm FPT, VNM, CTG, STB, VRE, BVH, KBC, HCM, PLX, MWG. Lý giải hiệu suất kém hơn so với thị trường chung là do thiếu tỷ trọng trong lĩnh vực tài chính và nguyên vật liệu, nhưng đã lựa chọn cổ phiếu tốt đã giúp quỹ thu hẹp khoảng cách. LVF tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ tài chính, công nghiệp, bất động sản, tiêu dùng và nhận thấy những chất xúc tác tích cực cho năm 2024 trở đi. Hệ thống KRX dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2023, nâng cấp thị trường mới nổi của Việt Nam và giải ngân đầu tư công được thúc đẩy mạnh mẽ trong quý III.

Thông tin chi tiết: https://vneconomy.vn/quy-ngoai-day-la-thoi-diem-tot-nhat-de-dau-tu-vao-chung-khoan-viet-nam.htm