Quỹ ngoại Fubon gom gần 8 triệu cổ phiếu PDR trong đợt tái cơ cấu,

Đa số các cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục của Fubon ETF đều giảm giá trong tuần giao dịch từ 11 - 5/9.

image

Sau giai đoạn cơ cấu danh mục, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (Fubon ETF) đã thêm mới cổ phiếu PDR khi đã mua vào 7,9 triệu cp. Các mã khác cũng được mua bổ sung như SAB với 2,2 triệu cp; VNM với 1 triệu cp.

Ở chiều ngược lại, không có quỹ nào bị loại khỏi danh mục. Tuy nhiên, 11 triệu cổ phiếu HPG đã được bán ra; các mã SHB, VHM và SSI lần lượt bị bán 7,7 - 3 và 2,3 triệu cp.

Thành lập từ cuối tháng 3/2021, hiện quỹ ETF từ Đài Loan đang quản lý khối tài sản tương đương 836 triệu USD (khoảng 20.300 tỷ đồng). Đây cũng là quỹ ETF lớn thứ 2 tại Việt Nam, chỉ sau quỹ VFMVN DIAMOND ETF của Dragon Capital.

Tính tới ngày 15/9, top 5 cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất của Fubon là HPG (9,8%), VHM (9,5%), VNM (9,4%), VIC (8,5%) và VCB (8,5%), MSN (8,4%), SSI (6,9%),… Đa số các cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất danh mục của quỹ đều giảm giá trong tuần giao dịch từ 11 - 5/9 trong đó HPG giảm 4%, VHM - VIC giảm từ 6 - 10%,…