“Quyền lực” ông Lê Viết Hải tại Hòa Bình sẽ thay đổi ra sao sau thương vụ phát hành thêm?

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Bình ( HoSE: HBC ) dự kiến phát hành gần 252,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ để thu tiền trả nợ các ngân hàng và hoán đổi công nợ với một số đối tác. Giá cổ phiếu phát hành cao hơn từ 66% đến gấp đôi mức giá hiện hành của cổ phiếu HBC. Nếu phát hành thành công, tỷ lệ sở hữu của Chủ tịch HĐQT Hòa Bình sẽ giảm xuống dưới mức 9%, nhưng tình hình tài chính của công ty sẽ vững vàng hơn. Hai nhà đầu tư nước ngoài mua 220 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ có thể là những nhà đầu tư liên quan đến chiến lược mở rộng kinh doanh ra nước ngoài của Hòa Bình.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/quyen-luc-ong-le-viet-hai-tai-hoa-binh-se-thay-doi-ra-sao-sau-thuong-vu-phat-hanh-them-188231121065950203.chn