REE đã chính thức vận hành thương mại COD 3 dự án điện gió

REE đã chính thức vận hành thương mại COD 3 dự án điện gió

Theo cập nhật chính thức nhất từ doanh nghiệp, vừa qua, REE đã kịp vận hành COD 3 dự án điện gió với tổng công suất khoảng 102MW, chi tiết như sau:

Sự kiến trên là một trong những cột mốc quan trọng đối với mảng năng lượng của REE ở thời điểm hiện tại.

Theo chúng tôi ước tính, 3 dự án nêu trên dự kiến có thể đóng góp từ 500-700 tỷ đồng doanh thu (với giả định hiệu suất hoạt động >=70% công suất thiết kế) và EBITDA trung bình hàng năm khoảng 400-550 tỷ đồng. Mức độ đóng góp này tương ứng với tăng trưởng trung bình 40%-60% cả quy mô doanh thu mảng năng lượng và nước 2020 và từ 25%-35% quy mô EBITDA trên cơ sở hợp nhất.

Nhận định:

Như đã đề cập trong bài phân tích về REE_KQKD Q3/2021, chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm về việc có thể tiếp tục nắm giữ/gia tăng tỷ trong với REE

Bên cạnh đó, vừa qua cổ đông ngoại Jardines tiếp tục đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu REE - dự kiến sẽ thực hiện trong T11/2021 cũng là một tin tức hỗ trợ trong ngắn hạn.

Nay REE sẽ bay mạnh không nói nhiều