REE – Đâu sẽ là động lực tăng trưởng trong 2024?

REE – Etown 6 & dự án BĐS thấp tầng sẽ là động lực tăng trưởng trong 2024

  • 9T/2023, REE ghi nhận doanh thu thuần và LNST lần lượt đạt 6.505 tỷ đồng (+3,2% YoY) và 1.684 tỷ đồng (-14,6% YoY), chủ yếu do đóng góp giảm của nhóm thủy điện. Đặc biệt trong Q3/2023, sản lượng điện và giá bán trung bình trên thị trường điện đều giảm khiến cho đóng góp của mảng điện vào LNST của công ty mẹ giảm mạnh (-48,3% YoY). Tuy nhiên trong Q4/2023, kỳ vọng KQKD nhóm điện sẽ cải thiện. Cho cả năm 2023, ước tính doanh thu thuần và LNST sau lợi ích CĐTS của REE lần lượt đạt 8.827 tỷ đồng (-5,8% YoY) và 2.437 tỷ đồng (-9,5% YoY), tương đương với mức EPS đạt 5.967 đồng/cp.

  • Cho năm 2024, dự báo doanh thu thuần và LNST sau lợi ích CĐTS của REE lần lượt đạt 9.324 tỷ đồng (+5,6% YoY) và 2.810 tỷ đồng (+15,3% YoY), tương đương với mức EPS đạt 6.878 đồng/cp. Động lực tăng trưởng chính trong KQKD 2024 chủ yếu đến từ (1) Dự án E.town 6 sẽ hoàn thành vào giữa tháng 1/2024 với kỳ vọng đóng góp thêm 26% cho diện tích sàn cho thuê hiện hữu, và (2) Dự án thương mại The Light Square với phân khúc thấp tầng (giai đoạn 1) kỳ vọng sẽ hoàn thành xây dựng trong cuối năm 2023 và bàn giao trong 2024.

Khuyến nghị MUA quanh 57.000đ
Target: 74.000đ
Cutloss: 52.000đ

Mở tài khoản nhanh và ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, Tư vấn bám sát
Liên hệ: 0988.38.4740