REE: Dòng chảy thuận chiều - Thủy điện trở mình

hôm nay REE tiếp tục giao dịch trên đỉnh giá lịch sử, ngon quá bác ạ

1 Likes

Điện nước trong những năm tới là những ngành hấp dẫn. Cứ chọn mặt gửi vàng mà múc thôi

Chọn mặt REE là đúng tiêu chí vàng đấy bác ạ!

1 Likes

Dòng tiền vẫn đổ về REE, nhà đầu tư đang tìm về những cổ cơ bản

2 Likes

Cổ đông REE leo núi không biết mệt

1 Likes


Các mã thủy điện sắp tới sẽ chạy tốt :smile: :smile: :smile:

thanh khoản đang bơm như bơm nước bác ơi

1 Likes

bác cứ xuôi theo dòng nước ắt sẽ lên

1 Likes

Điện sao nay giảm mạnh vậy AD