REE lại làm trò!

Giống hệt cổ BDS mấy phiên gần đây, quá trình ĐẠP - GOM của Điện chính thức: BẮT ĐẦU !!!
image

Tăng mạnh đồng nghĩa giảm mạnh