Reset lại tháng mới thôi cả nhà

Phiên mai các bác vào mã nào ạ