Review BCTC quý 4/2020 của CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên( NTC):

I; Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

  • Doanh thu thuần quý 4/2020 là hơn 68 tỷ, tăng 28% so với cùng kỳ 2019. BLG duy trì ở mức 66-67%. Đây là mức BLG ở mức tương đối cao đối với 1 doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực cho thuê đất KCN.

  • Doanh thu hoạt động tài chính quý 4 đến chủ yếu từ lãi tiền gửi, tuy nhiên tiền nhận cổ tức quý 4/2020 giảm xuống chỉ còn hơn 7 tỷ. Chính điều này đã làm tác động đến LNST của cty giảm khá mạnh. Cụ thể. LNST quý 4 đạt 41 tỷ, giảm hơn 30% so với quý cùng kỳ 2019.

II; Đánh giá về cơ cấu tài chính của cty:

Về cơ cấu tài chính của NTC có những điểm nổi bật như sau:

  • Tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn tại thời điểm cuối năm là 1.459 tỷ, tăng khá mạnh so với thời điểm đầu năm.

  • Các khoản phải thu có xu hướng giảm manh => điều này mang lại những yếu tố tích cực.

  • Tài sản dài hạn tăng mạnh lên hơn 2.889 tỷ. Trong đó, mức tăng chủ yếu đến từ khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang với hơn 916 tỷ tại thời điểm cuối năm 2020.

– Đây là dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng( giai đoạn 2)

Với tổng vốn đầu tư dự kiến là 871 tỷ.

Hiện tại chi phí của dự án này đang hơn 900 tỷ. Và gần như cơ sở hạ tầng của KCN này đang đc gấp rút triển khai nhanh. NTC đẩy nhanh dự án bằng cách đẩy nhanh các khoản vay tài chính ngắn hạn để thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng. Chính điều này cho thấy, doanh nghiệp đã có những khách hàng tiềm năng và sẵn sàng đẩy nhanh cho thuê trong ngắn hạn.

  • Vay và thuê tài chính ngắn hạn tăng lên thành 595 tỷ sẽ làm cho chi phí tài chính năm 2020 của NTC tăng khá mạnh, từ đó tác động đến lợi nhuận sau thuê của cty.

Nhìn chung về cơ cấu tài chính của NTC đc đánh giá là ổn. Tiềm năng cho thuê dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 rất sáng.

III; Đánh giá về tiềm năng tăng trưởng của NTC:

Với BLG của NTC ở mức 66-67%, thì doanh thu trong tương lai của NTC từ dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 là gần 3.000 tỷ. Với lợi nhuận gộp thu đc là 2.100 tỷ. Sau khi trừ đi khoản nợ vay ngắn hạn khoảng 600 tỷ thì sẽ đem lại lợi nhuận từ dự án này là khoảng 1.500 tỷ.

Với tiềm năng của dự án sẵn có và đánh giá về chất lượng tài sản của NTC thì e và team ước lượng giá trị doanh nghiệp của NTC sẽ ở mức khoảng 4.800 tỷ- 5000. Nếu so sánh với vốn hóa thị trường hiện tại của NTC là hơn 6.100 tỷ, thì mức giá của NTC hiện tại là tương đối đắt.

Tuy nhiên, NTC có PHR nắm giữ lượng lớn cổ phần. Cụ thể, PHR nắm giữ gần 33% của NTC. Mới đây nhất thì PHR đang trình ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sớm chuyển đổi đất rừng cao su thành đất KCN. Vì thế, NTC sẽ đc hưởng lợi khi PHR sẽ ưu tiên chuyển nhượng lại đất cho PHR.

Kết luận: Với mức giá hiện tại thì mình đánh giá chưa nên tham gia vào mua và nắm giữ NTC cho mục tiêu trung hạn. Còn dài hạn thì cần xem xét về các dự án tiếp theo của NTC.

1 Likes

BGL là gì thế cụ?

Biên ln gộp

1 Likes