Review Cổ Phiếu Nhiều Người Quan Tâm (17/12/2021) - [Kiều Canh]

, , , , , ,

Nhận định thị trường, review những cổ phiếu được nhiều người quan tâm.
Nhìn lại phiên ATC đầy biến động khi 2 quỹ ngoại VNM ETF và FTSE Vietnam ETF cơ cấu danh mục.
#SSI #CEO #OCB #HBC #BVB #HCM #FLC #SBS #BSR #VPB