Rõ dần phương án gọi vốn cho cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

UBND tỉnh Bình Phước đã được đề nghị thông qua hai dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư của Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây. Dự án này có tổng chiều dài gần 129 km đi qua hai tỉnh Đắk Nông và Bình Phước, và được đầu tư theo tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc, quy mô 4 làn xe. UBND tỉnh Bình Phước đã tiếp thu và hoàn chỉnh hồ sơ Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi Dự án sau khi được Hội đồng Thẩm định nhà nước thẩm định. Bộ GTVT đã phối hợp với UBND tỉnh Bình Phước để xây dựng Dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội, kèm theo Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư của Dự án.

Thông tin chi tiết: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/ro-dan-phuong-an-goi-von-cho-cao-toc-gia-nghia-chon-thanh-post334200.html