ROS cp ruồi muỗi rác

Mà sao ló cứ tím mãi thế nhể
Ức chế quá

Có nên mua không bác?

1 Likes

Cả con nở DLG nữa

Mấy cp ruồi
Liệu có chạy lên mười

Ngày Lào ló cũng Tím thì sao chịu lổi

Cứ mua là ló sàn luôn
Thế mới lạ

Mỗi phiên tím là mất 1 tỷ haizzza

ART nữa haizzzza
Nhìn mà buồn

Hàng đầu cơ chạy kinh quá

Đỡ gứa chưa bạn :smiley:

1 Likes

Còn xanh là còn ngứa

:rofl: