Rủi ro trên thị trường chứng khoán

20/11 TRI ÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Nói về bài học về sự rủi ro. CS luôn có những điều không thuận lợi nên người ta luôn cần biết về những điều rủi ro. và trong rất nhiều rủi ro thì bộ môn dạy về " những điều căn bản về thị trường chứng khoán " người ta có nhắc ra 2 loại rủi ro cơ bản khách quan là rủi ro hệ thống và rủi ro phi thệ thống.

 • Rủi ro hệ thống
 • Rủi ro có hệ thống vừa khó đoán trước và vừa khó tránh tránh được hoàn toàn. Nó không thể giảm thông qua đa dạng hoá mà chỉ thông qua bảo hiểm rủi ro hoặc bằng cách sử dụng chiến lược phân bổ tài sản chính xác. và một số biểu hiện đặc trưng như

 • Rủi ro lãi suất: là khả năng biến động của mức sinh lời do những thay đổi của lãi suất trên thị trường gây ra.

 • Rủi ro thị trường: đây là sự thay đổi mức sinh lời do sự đánh giá và ra quyết định của các nhà đầu tư trên thị trường. Trên thị trường, giá cả các loại chứng khoán có thể dao động mạnh mặc dù thu nhập của công ty vẫn không thay đổi. Nguyên nhân tới từ việc nhìn nhận và phản ứng của các nhà đầu tư có thể khác nhau về từng loại hoặc nhóm cổ phiếu. Có hai nhóm sự kiện được các nhà đầu tư quyết định việc mua bán chứng khoán đó là dựa vào các sự kiện hữu hình ví dụ như các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội và nhóm các sự kiện vô hình do yếu tố tâm lý của thị trường.

 • Rủi ro sức mua: là rủi ro do tác động của lạm phát đối với khoản đầu tư, yếu tố lạm phát hay giảm phát làm thay đổi mức lãi suất danh nghĩa và từ đó tác động đến giá của các chứng khoán trên thị trường.

 • Rủi ro tỉ giá: rủi ro tỉ giá là rủi ro do tác động của tỉ giá đối với khoản đầu tư. Khi các nhà đầu tư cho rằng đồng nội tệ có thể bị giảm giá trong tương lai thì nhà đầu tư đó quyết định không đầu tư vào chứng khoán hoặc sẽ tìm cách thay thế chứng khoán bằng tài sản ngoại tệ vì khi đo giá trị chứng khoán sẽ bị giảm.

 • Rủi ro lạm phát: Rủi ro lạm phát là rủi ro khi sự tăng giá hàng hoá và dịch vụ sẽ dẫn tới ảnh hưởng khả năng mua sắm…

 • Rủi ro phi hệ thống
  Là loại rủi ro chỉ có tác động đến một chứng khoán hoặc một nhóm nhỏ các chứng khoán. Loại rủi ro này do các yếu tố bên trong công ty gây ra và có thể kiểm soát được.
 • Rủi ro kinh doanh: là rủi ra do sự thay đổi về tình hình cung cầu hàng hoá hay dịch vụ của doanh nghiệp hay là sự thay đổi bất lợi về môi trường kinh doanh.

 • Rủi ro tài chính: là những rủi ro về khả năng thanh toán trái tức, cổ tức và hoàn vốn cho người sở hữu chứng khoan. Rủi ro tài chính liên quan đến sự mất cân đối giữa doanh thu, chi phí và các khoản nợ của doanh nghiệp…

 • Rủi ro quản lý: là rủi ro do tác động các quyết định từ nhà quản lý doanh nghiệp.

 • Biến động thị trường: Biến động thị trường là sự tăng và giảm giá trị của các khoản đầu tư hằng ngày trong một khoảng thời gian nhất định.

=> rủi ro như mặt trái của cơ hội . nếu không có rủi ro cũng giống như chỉ có ban ngày mà không có ban đêm vậy , nhờ rủi ro mà ngưởi ta có kỳ vọng phù hợp hơn. Nhân đây thì sự kiện Vụ Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng của ngân hàng SCB , ngoài bà Trương Mỹ Lan còn có 85 bị can khác bị truy tố về các tội danh khác nhau. bên cạnh đó thì thông tin nhóm họ nhà vin mà cụ thể là VFS bị điều tra cũng là những thông tin sẽ dễ dàng tạo hiệu ứng không tích cực cho thị trường. Lời khuyên cho nđt là chỉ nên tham gia khi cơ hội rõ ràng. còn k rõ xu hướng thì nên đứng ngoài . tiền cầm trong tay thì luôn có chủ động hơn. thị trường ổn định thì chỉ sợ thiếu tiền chứ chưa bao giờ thiếu cơ hội.

1 Likes