Rủi ro vẫn ở mức cao, ngành bất động sản dân cư bị xếp hạng tín nhiệm ở mức tiêu cực

FiinRatings, một tổ chức xếp hạng tín dụng theo ngành bất động sản, đã đánh giá rủi ro tái cấp vốn ở mức cao đối với các nhà phát triển bất động sản dân cư. Trong khi đó, bất động sản khu công nghiệp và ngân hàng được đánh giá ở mức ổn định trong khi đó chứng khoán ở mức cải thiện. FiinRatings cho rằng triển vọng ngành bất động sản khu công nghiệp Việt Nam vẫn sẽ được duy trì ở mức ổn định thông qua các yếu tố như nhu cầu cao nhờ mở rộng sản xuất của cả doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước; nguồn cung được Chính Phủ khuyến khích để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng; thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

Thông tin chi tiết: https://vneconomy.vn/rui-ro-van-o-muc-cao-nganh-bat-dong-san-dan-cu-bi-xep-hang-tin-nhiem-o-muc-tieu-cuc.htm

6 Likes