Rút lệnh?

Tin vào vận động đi lên của thị trường. Sóng sánh chỉ là chỉnh nhỏ… Vui cuối tuần dc rồi.
Rút lệnh ko mất hàng ae nhé.

Sáng múc 5k DIG 26.8, vừa bán luôn 27.5 kiếm tiền đi chơi cuối tuần.

1 Likes