Rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu, mỗi đại lý kinh doanh được phép lấy từ 3 nguồn để tăng tính cạnh tranh

Nghị định số 80/ 2023/ NĐ - CP được ban hành ngày 17/11/ 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/ 2021/ NĐ - CP ngày 1/ 11/ 2021 và Nghị định số 83/ 2014/ NĐ - CP ngày 3/ 9/ 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Nghị định này được kỳ vọng sẽ giải quyết kịp thời những tồn tại, bất cập hiện nay của cơ chế quản lý kinh doanh xăng dầu; đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước; góp phần bảo đảm an ninh năng lượng; góp phần kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng; hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp sử dụng xăng dầu, người tiêu dùng và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Nghị định 80 rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu từ 10 ngày xuống 7 ngày, thay vì vào các ngày mùng 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng. Nếu thời gian điều hành giá trùng vào dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Tư liền kề trước đó.

Thông tin chi tiết: https://vneconomy.vn/rut-ngan-thoi-gian-dieu-hanh-gia-xang-dau-moi-dai-ly-kinh-doanh-duoc-phep-lay-tu-3-nguon-de-tang-tinh-canh-tranh.htm