Rút ngắn thời gian t+2

Dự thảo mới của VSD cho phép nhà đầu tư bán chứng khoán trong phiên chiều T+2 thay vì phải chờ sang T+3.
VDS yêu cầu các đơn vị liên quan gửi ý kiến trước 5/7 và dự kiến áp dụng từ tháng 8.