SAB - Đâu là đáy?

Ko hiểu xu hướng rớt giá của em ấy là nhỉ?
Covid ? Đâu nghiêm trọng bằng năm ngoái?
Nghị định 100 cũng đâu có gắt bằng năm ngoái?? vậy mà năm ngoái tăng 1 mạch năm nay lại xuống chưa thấy đáy? Lý do là gì ngỉ?

Sab 100 mới múc đc

100 thì quá ghê răng :expressionless: