SAB: Được vinh danh Hội đồng quản trị cam kết thực hành tốt quản trị công ty

Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ( SABECO ) đã nhận được Chứng nhận "Hội đồng quản trị cam kết thực hành tốt quản trị công ty" từ Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam ( VIOD ) để đánh giá kết quả quản trị doanh nghiệp và hướng tới phát triển bền vững. SABECO là một trong 12 công ty được trao Chứng nhận này. Giải thưởng này đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT thông qua vai trò giám sát bảo vệ lợi ích của cổ đông, tạo ra giá trị cho các bên hữu quan của công ty và tuân thủ các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp hiệu quả, đóng góp cho phát triển bền vững và chống biến đổi khí hậu. 510 doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam đã được đánh giá sơ bộ và đưa vào danh sách đề cử vào chung khảo. Hội đồng chung khảo bao gồm các chuyên gia và đại diện đến từ các cơ quan quản lý và tổ chức tư vấn.

Thông tin chi tiết: https://laodong.vn/thong-tin-doanh-nghiep/sabeco-duoc-vinh-danh-hoi-dong-quan-tri-cam-ket-thuc-hanh-tot-quan-tri-cong-ty-1283926.ldo