Sabeco, oi no no

Mịa bà nó. Tiền kẹt tiu tết mua được có 100 cổ. Nó chạy mất rồi … hô dừng ko được.

( Xin lỗi vì đã chữi đổng!).

VIC mua kỹ thuật khớp giá 109k. Vừa thấy mua nhảy 112k … * Mốc 1170 khá “đỉnh” để MMs quyết liệt với Index 1,2 k> Mong a/e ủng hộ ko phá bĩnh … cụ CÁI há.

:rofl:

Nay thì ngó mốc HT chiều qua 1160 tương đương 15p âm. Xấu hơn thì có 1155p Index. Bán yếu nhớt. Ba sàn time 1/2 giờ mừ khớp có 1,5x k tỉ đồng.

Mua tăng áp. Index test 117x điểm! * Ba sàn khóp > 4,9 k tỉ đồng.

Index lên xanh trước 10h23 phút là tích cực trở lại. Test vượt 1175 thì NaK tui phát tiếp …

  • Ba sàn khớp > 5,X k tỉ đồng!

Loạt cổ NH xanh đều + nhanh quá. Thay trụ qua … ko.

  • Ngó SHB 16k STB 18,6/18,7 …

Ba sàn > 11k tỉ đồng. KL cổ khớp Hose vượt yêu cầu 1/2 ngày gần 20%. Áp bán còn khá mạnh nhé. Chiều “ĐƠ” tới thì Index ko khó … được đẩy kiểu ATC qua. Bởi thế, cần thấy ít tín hiệu cuối phiên sáng này …