Sabeco (SAB) sẽ chia cổ tức 20% bằng tiền vào tháng 7/2024, đặt mục tiêu năm nay lãi 4.580 tỷ đồng

Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã SAB – sàn HOSE) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, dự kiến sẽ tổ chức ngày 25/4 tới đây.

Theo đó, Sabeco sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2024 với chỉ tiêu doanh thu thuần 34.397 tỷ đồng, tăng trưởng 12,9% so với kết quả năm 2023; lợi nhuận sau thuế là 4.580 tỷ đồng, tăng trưởng 7,6%. Tỷ lệ chia cổ tức duy trì ở mức 35%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Sabeco

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Sabeco

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, Sabeco sẽ dùng 4.489 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ chia là 35%.

Trong đó, vào đầu tháng 2/2024 vừa qua, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Do đó, đại hội sẽ thông qua kế hoạch thanh toán cổ tức năm 2023 lần hai với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt. Thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức là ngày 8/7/2024 và thời gian thanh toán dự kiến ngày 31/7/2024.

Ngoài ra, trong năm 2023, Công ty đã thành công trong việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành hơn 641 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 1:1.

Về mức thù lao năm 2024 đối với các thành viên HĐQT, ủy ban kiểm toán và ủy ban khác, Sabeco dự kiến là 8.216 tỷ đồng, tăng so với con số 6.030 tỷ đồng của năm 2023.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/4, cổ phiếu SAB giảm nhẹ 0,71% xuống mức 56.000 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh 1,44 triệu đơn vị.

N.T

https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/sabeco-sab-se-chia-co-tuc-20-bang-tien-vao-thang-72024-dat-muc-tieu-nam-nay-lai-4580-ty-dong-post342586.html