Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán, VnIndex mất 30 điểm