Sài Gòn Capital liên tục huy động 3.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất lên tới 12,5%/năm

Cuối tháng 9 đến ngày 8/11, Công ty cổ phần Sài Gòn Capital liên tiếp phát hành 3 lô trái phiếu với tổng mệnh giá 3. 000 tỷ đồng , lãi suất lên tới 12,5 % / năm. Ngày 8/11/2023, Công ty cổ phần Sài Gòn Capital vừa phát hành trái phiếu mã SGGCH2328003 , mệnh giá 1.

Thông tin chi tiết: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/sai-gon-capital-lien-tuc-huy-dong-3000-ty-dong-trai-phieu-voi-lai-suat-len-toi-125nam-post334356.html