Sản xuất

APH thanh khoản đang nhỏ dần và đặc biệt hơn nữa là ngày hôm nay bên bán áp đảo bên mua chủ động mà giá thì vẫn giữ ở tham chiếu , không biết có điều gì phía sau nhưng mà hiện tại thì tất cả cổ đông hầu như là đang lỗ, ai đang nắm giữ mã này thì mình có thể mua thêm nhé vì đến tầm này thì bán cũng đâu có lãi đâu. trung của đang bơm tiền ra để phục hồi kinh tế , để giúp cho chuỗi cung ứng hàng hóa quay về bth giá nguyên vật liệu rẻ hơn . thì ngành nhựa cũng sẽ hưởng lợi nhiều vì nhựa sinh học sẽ đc sử dụng rất nhiều ở tương lai, mình đang cầm giá 20 và lỗ khá đau