Sáng nay rung lắc phát nữa rồi lên luôn

Mọi người nên nhớ lại rất nhiều lần mọi người gánh một khoản lỗ to do đâu:

  1. Do chúng ta thấy tt xấu chúng ta vẫn nghĩ ờ thì cổ phiếu mình tốt thị trường xấu không ảnh hưởng nhiều. Nhưng đó là với không full margin và giá vốn thấp

  2. Khi cổ phiếu bắt đầu lỗ ít hoặc giảm lãi thì ta lại tiếc. Thôi thì chờ thị trường tăng rồi bán. Nhưng sai ở đây là một số cổ phiếu khi thị trường xấu thì ĐI MÃI KHÔNG VỀ. Lúc tt hồi thì hồi k đủ lúc mất. Rồi lúc thị trường xấu lại tiếp tục giảm. Và cứ như vậy. Tài khoản cứ đi xa mãi.