Sắp có biến động mạnh?

, , , , ,

Thị trường vẫn là ngày giao dịch khá ảm đạm. Lại là 1 phiên có thanh khoản thấp, cũng như khối lượng giao dịch thấp nhất tuần. Cho thấy cả cầu hay cung vùng này đều không muốn giao dịch. Nhưng sau 1 đà hồi thường chúng ta nên nghĩ là cầu chậm lại ở vùng cao hơn

  • Cũng vì sự kiện đáo hạn phái sinh nên thường dòng tiền ở ngoài khá nhiều. Với PS thì chiều nay co giật mạnh trong 1 biên hẹp, khả năng cao cho các HĐ chốt bớt. Mặc dù cuối giờ có ý định break, xong ATC không thành công, điều này cho thấy nỗ lực và sự đồng thuận của việc break kéo giá chưa cao
    => Nhưng sau nay thì OI sẽ hạ, cũng là tiền đề cho việc ổn định hơn các phiên tới
  • Cơ sở đã 6 phiên đi ngang và chúng ta luôn nhớ nguyên tắc 8-11 phiên thôi. Theo mình cảm thấy nhiều nhóm đang kiểu tích lũy thế này, khá cao sẽ theo kiểu bật fomo kéo cao trào về 127x -1280 rồi điều chỉnh lại sau
  • Cho nên từ góc nhìn như vậy, vẫn tiếp tục là chuỗi ngày lựa chọn cổ phiếu , khi đúng nhìn như nay có VIC MWG thêm kiểu CMG ELC thôi, chứ đa phần không có sự chuyển biến mấy để tạo ra cơ hội giao dịch
1 Likes