Sắp trích hết khấu hao và dự phòng nợ xấu, tăng tốc trả sạch nợ vay

Sắp trích hết khấu hao ~ 4000 tỷ/năm => Dôi ra lợi nhuận 4k tỷ/năm
Sắp trích hết dự phòng nợ xấu 1000 tỷ/năm => Dôi ra lợi nhuận 1k tỷ/năm. Nếu thu được bao nhiêu thì lại thơm ghi thêm lợi nhuận. Còn ko thì bỏ. Dư tiền
Trả nợ vay dài + ngắn hạn > 2000 tỷ/năm => 2,3 năm nữa là sạch nợ
Đang ngày càng chiếm lĩnh thị trường, tương lai chỉ ngồi rung đùi lụm tiền, game chuyển sàn là 100% với 1 công ty toàn cầu.

Ae nhanh trí cho cái tên siêu phẩm này nhé =))

Có ~ 10k tỷ tiền gửi

Freefloat cô đặc, tạo nền cứng ngắt ở vùng đáy 4 năm

Lợi nhuận quý 4 dự kiến đạt 2000 tỷ. Gấp 2000 lần cùng kỳ

Ngành kinh doanh ít bị ảnh hưởng bởi suy thoái