Sau đợt này dòng tiền sẽ tập trung vào các cổ phiếu cơ bản tốt thay vì tham gia nhóm penny FLC

image

9 Likes

DGC nhé

L14 nhé :grin: